Regulamin korzystania z systemu zamawiania posiłków onlinePar. 1. - Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z modułu sprzedażowego umieszczonego na stronie www.pyszoty.pl, (zwany dalej „Serwisem”) będącej własnością firmy Pyszoty Izabela Wojdyła Zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja jest warunkiem korzystania z serwisu www.pyszoty.pl przez klientów.

2. Dane rejestrowe właściciela Serwisu: Pyszoty Izabela Wojdyła, J. H. Dąbrowskiego 81/85, Poznań 60-529, NIP 7781406679, Regon 301293667.

3. Dane kontaktowe: szkola@pyszoty.pl, tel. 505 345 891

Par. 2 - Oferta i sposób realizacji zamówienia

4. W serwisie pyszoty.pl można dokonać zakupu posiłków oferowanych w danej placówce oświatowej. Zakup realizuje się poprzez wykupienie abonamentu w jednej z opcji:

 • 10 zł
 • 20 zł
 • 50 zł
 • 100 zł
 • 200 zł
 • 500 zł
 • 1000 zł

5. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w przypadku zamówień realizowanych na terenie placówki oświatowej.

6. Wykupiony abonament można wykorzystać w dowolnym czasie poprzez określenie w jakie dni i które posiłki wybiera klient, do momentu wyczerpania abonamentu. W każdej chwili można dokonać zakupu kolejnego abonamentu na wybraną kwotę.

7. Menu posiłków na dany dzień, rodzaj posiłków oraz ceny za poszczególne elementy składowe menu zaprezentowane są w Serwisie.

8. Każdy klient zamierzący korzystać z Serwisu powinien:

 1. wejść na stronę www.pyszoty.pl
 2. zarejestrować się poprzez kliknięcie linku „zarejestruj się” podając następujące dane:
  1. imię rodzica/opiekuna dziecka
  2. nazwisko rodzica/opiekuna dziecka
  3. email do kontaktu
  4. wybrane hasło
  5. powtórzenie wybranego hasła
  6. imię dziecka
  7. nazwisko dziecka
  8. wybór szkoły do której uczęszcza dziecko
  9. wybór typu szkoły do której uczęszcza dziecko (np. podstawowa/gimnazjum/liceum)
  10. wybór grupy/klasy do której uczęszcza dziecko
 3. Dokonać zakupu wybranej opcji abonamentu oraz płatności online
 4. Zamówić wybrane pozycje menu w wybrane dni dla dziecka

Zamówienie lub rezygnację z zamówienia na dany dzień należy zgłosić po zalogowaniu się na stronie użytkownika do godziny określonej w serwisie www.pyszoty.pl. Wszelkie zmiany po tym czasie nie będą realizowane.

Zamówienie na dany posiłek danego dnia zostanie zrealizowane w godzinach wydawania posiłków, określonych przez daną placówkę oświatową.

Płatności można dokonywać wyłącznie poprzez Serwis przy wykorzystaniu płatności online, obsługiwanych przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Par. 3. Reklamacje i zwroty

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres email szkola@pyszoty.pl lub listownie na adres: Pyszoty Izabela Wojdyła J. H. Dąbrowskiego 81/85, Poznań 60-529. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od momentu ich otrzymania.

Każdy zakup abonamentu można anulować w ciągu 14 dni od daty zakupu, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie na adres email zwroty@pyszoty.pl lub pocztą na adres właściciela Serwisu, o ile nie został on częściowo lub w całości wykorzystany.

Na życzenie klienta niewykorzystany abonament zostanie zwrócony do dnia 31 lipca danego roku po uprzednim zgłoszeniu wniosku na piśmie do dnia 30 czerwca danego roku. W innym wypadku niewykorzystany abonament przechodzi na kolejny rok szkolny.

Wszelkie zwroty dokonanywane będą tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność.

Klient ma możliwość odwołania wcześniejszego zamówienia w ramach wykupionego abonamentu zgodnie z zasadami określonymi w Par.2 niniejszego regulaminu i wykorzystania pozostałej kwoty w późniejszym terminie.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.08.2014

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.